Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 62292/Δ1/1-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με Θέμα «Εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών» και σχετ. η με αριθ. ΓΝ 21/30-5-2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994, η κατ’ εξαίρεση διενέργεια των υπηρεσιακών μεταβολών είναι, όπως αναφέρονται στο αριθμ. 57005/Δ1/21-5-2012 έγγραφο αίτησης εξαίρεσης, οι εξής: a) ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταθέσεων 2012 από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και αμοιβαίων μεταθέσεων, b) μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης και τοποθετήσεων εντός των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, c) αποσπάσεις, d) μετατάξεις και e) υπηρεσιακές μεταβολές Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) f) μεταθέσεις και αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Μετά από αυτά το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης θα συνεδριάσει την Τρίτη 19-06-2012 για την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Η διαδικασία τοποθέτησης των συναδέλφων γίνεται ως εξής: Προεδρικό Διάταγμα 50/1996 και 100/1997 - άρθρο 14 & 6 α) Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης. Όταν η υπεραριθμία σε λύκεια μιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και μετακινούνται οι μαθητές των λυκείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυμούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.. β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων του ίδιου Γραφείου ή της ίδιας Διεύθυνσης όπου δεν λειτουργεί Γραφείο. γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση. 7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους. Ο αιρετός της ΠΑΣΚ στο ΠΥΣΔΣΕ Κοζάνης Μαργαρίτης Κώστας 6937208501